Financimet me me peshe per buxhetin e vitit 2018 te Keshillit te Qarkut Gjitokaster 1.Investimi per Rikonstruksionin e rruges hyrese te fshatit Asim Zeneli 2.Investim pe…