Kryetari i Keshillit te Qarkut Gjirokaster priti ne zyren e tij z.Sead Sadikoski Drejtor i Pergjithshem ne Inspektoriatin Shteteror per Veteqeverisjen Vendore ne Republik…