Kryetari i Keshillit te Qarkut Gjirokaster, Z.Armand Hilaj, mikepriti ne zyren e tij Znj.Luana Mikeli-Konsulle e Pergjithshme e Italise ne Vlore.