Kryetari i Keshillit te Qarkut Gjirokaster, Z. Armand Hilaj, mori pjese ne viziten studimore te organizuar nga Asambleja e Rajoneve te Evropes ne qytetin e Arnhem Nijmege…