Me Presidentin e Rajonit te Pulias Z.Mikele Emiliano.