Në ditën ndërkombëtare te gruas mes urimeve të shumta ju nëna ,motra, gra dhe vajza prisni dhe urimin tonë: …