Universiteti Politeknik i Barit dhe konkretisht Departamenti i Arkitektures dhe Urbanistikes. Prof. Claudio D’Amato dhe prof, Anna Bruna Menghini