Këshilli i Qarkut Gjirokaster ,i përfaqësuar nga Kryetari Armand Hilaj , po merr pjesë në takimin e 4rt të Komitetit të Përbashkët Monitorues në Programin e Bashkëpunimit…