Këshilli i Qarkut Gjirokastër mori pjesë në takimin që u be sot ne Janinë për fillimin e implementimit të projektit #WasteRreact për menaxhimin e mbetjeve dhe riciklimin …