Seminar promovues per Projektin “Asistence Teknike per Sistemin e Integruar te Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ” ,financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga Konsule…