Takim me nxënësit e klasës së V-të të shkollës “Koto Hoxhi ” ne Këshillin e Qarkut !